score 5

(selaa alas; score suomeksi)
Excerpt from original solo by Eemu Äikiö
1.  left hand goes up and opens  the side
2.  head goes down
3. right hand is in front
4. make a plie with the left leg and keep right leg straight
5. head leads up while right hand up opens right side through the spine
6. step with right leg
7.  left leg makes a battement and passe down
8. right hand goes around and opens the  right side
9. spiral spine to the right and back and take a  small step with right leg while left leg makes high battement
10. travel through the spine and hands are balancing
11. step back with the left leg and step with the right leg so that the left leg is in passe and make a pirouette so that torso is tilted
12.  left hand goes up and right hand is in front
13. release the left hand down and follow with the torso and the head leads up through the spine all the way to the pelvis  and go over the hip joint and step
14. go down with a plie and let the head lead and make a  circle
15.  open the right side with bringing the right hand up and all around
16. bring hands together
17. change the direction with a step and make a big tilted battement so that pelvis and torso are tilted
18. left leg goes high up and bring it to passe
19 step back and make a  pirouette with  continuing spiraling through the spine all the way to the head
20. hands are like they were but right side is up and  left is in front
21. spiral travels in the body to the pelvis
22. take small steps around so that right hand is up and left is in front
23.  focus on the floor
24.  release to the standing position and wait.
25. change the place and repeat.
Ote Eemu Äikiön alkuperäisestä soolosta:
1. vie vasen käsi ylös ja avaa sivulle,
2. pää menee alas,
3. oikea käsi on edessä,
4. tee vasemmalla jalalla plié, oikea jalka on suorana,
5. pää johtaa ylös samalla kun oikea käsi avaa oikean kyljen, liike kulkee selkärangan läpi,
6. astu oikealla jalalla,
7. tee vasemmalla jalalla battement ja palauta passen kautta alas,
8. vie oikea käsi ympäri ja avaa oikea kylki,
9. tee spiraali-liike selkärangalla oikealle ja takaisin, ota pieni askel oikealla jalalla samalla kun vasen jalka tekee korkean battementin,
10. matkusta läpi selkärangan käsien tasapainottaessa,
11. astu vasemmalla jalalla taakse ja astu oikealla jalalla siten, että vasen jalka on passéssa ja tee piruetti ylävartalo tiltattuna/vinossa,
12. vie vasen käsi ylös ja oikea käsi on edessä,
13. vapauta vasen käsi alas ja seuraa ylävartalolla ja palauta takaisin ylös pää johtaen selkärangan läpi lantion kautta lonkkanivelen yli ja astu askel,
14. mene alas pliéllä ja anna pään johtaa ja tee ympyrä,
15. avaa oikea kylki tuomalla oikea käsi ylös ja ympäri,
16. tuo kädet yhteen,
17. vaihda suuntaa askeleella ja tee iso tiltattu/vino battement siten, että lantio ja ylävartalo ovat tiltissä/vinossa,
18. vie vasen jalka korkealle ylös ja palauta passén kautta alas,
19. astu taakse ja tee piruetti samalla jatkaen spiraali-liikettä koko selkärangan läpi aina päähän asti,
20. kädet ovat niin kuin ne ovat olleet, mutta oikea on ylhäällä ja vasen edessä,
21. vie spiraali-liike kehon läpi lantioon,
22. ota pieniä askelia ympäri, oikea käsi on ylhäällä ja vasen edessä,
23. fokusoi lattiaan,
24. palauta takaisin seisoma-asentoon ja odota,
25. vaihda paikkaa ja toista.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s